Klinikkens historie - så langt!

Hvordan startet STUEN?

Samling foran IGS. Alle representert - og med Anders som fotograf!

Det hele startet 19. november 2017, på et hotell i Stjørdal, under Norsk medisinstudentforenings årlige Grunnutdanningskonferanse. Xenia og Lene deltok på konferansen gjennom sine verv i Nmf og Anders som del av TVEPS (senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring). På konferansens siste dag ble vi sittende rundt samme lunsjbord, og Xenia presenterte sin idé om å starte opp en klinikk der Bergens medisinstudenter kunne få mer praksis i løpet av studiet. Derfra gikk det hele slag i slag, og tre dager senere var første skisse for prosjektet klar.


Det ble fort klart at dette var en ypperlig sjanse til å starte opp en tverrprofesjonell studentklinikk, der studenter fra ulike helseprofesjoner kunne lære mer om tverrprofesjonelt samarbeid. En slik klinikk ville også passe perfekt inn i Alrek Helseklynge, som skulle etableres som et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører, deriblant Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Bergen kommune.


Utover starten av 2018 gikk mye av arbeidet til å se til andre lignende studentklinikker for å lære hvordan de har gjort det. I mangel på lignende tilbud i Norge og Europa måtte vi se helt over til Canada og IMAGINE clinic. Det er en tverrprofesjonell studentdrevet klinikk i sentrum av Toronto som tilbyr behandling til underpriviligerte, hjemløse og papirløse. Og da det ble lyst ut studentmidler fra Alrek Helseklynge måtte vi gripe sjansen. Vi var heldige og fikk innvilget vår søknad om økonomisk støtte fore en tur til Canada så vi kunne se med egne øyne hvordan de der har startet opp sin egen klinikk.


Etter møter med både Bergen kommune og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), for å kartlegge hvilke behov det finnes i Bergen ble det klart at den brukergruppen som i størst grad ville ha nytte av en slik klinikk er studenter. Studenter som har flyttet hjemmefra for første gang og som opplever ulike utfordringer knyttet til dette. Studenter som opplever et stort forventningspress eller annet som gir plager som hodepine, muskelsmerter eller annet.


I takt med at prosjektet vokste måtte vi utover våren få med oss flere studenter som kunne arbeide med oppstarten av klinikken. Samtidig trengte vi å få inn studenter fra andre studieretninger for å få inn nye synsvinkler på prosjektet og slik at vi kunne starte det tverrprofesjonelle samarbeidet. I begynnelsen av mars 2018 var Ole og Kristin rekruttert til arbeidsgruppen, som representanter for profesjonsstudiet i psykologi. Kun 6 uker senere satt vi på flyet med kurs mot Canada på tur for å besøke IMAGINE klinikken i Toronto.


Turen til Toronto ble veldig lærerik, og vi landet i Bergen igjen topp motiverte og fulle av idéer til vår egen studentklinikk. En uke senere var også arbeidsgruppen komplett, med Victoria & Elin fra ernæringsstudier ved UiB, og Signe & Ingrid fra bachelorstudiet i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet (HVL).


Publisert av i generelt med tag oppstart, storytime og studentklinikken. Posten inneholder 470 mer eller mindre sammenhengende ord.