FAQ

Alt du skulle ønske du visste om STUEN

Skeptisk? Da trenger vi deg! Send oss gjerne en epost på post@studentklinikk.no med dine spørsmål og tanker.

Hvem kan komme til klinikken?

Klinikken vil være åpen for alle studenter i Bergen. Klinikken skal være et forebyggende lavterskeltilbud for studentene, hvor de som kommer til oss skal få rådgivning om helseplager. I fremtiden ønsker vi å tilby en chat-tjeneste som også er drevet av studenter, der man kan kontakte studenter som arbeider på klinikken for å få informasjon, oppfølging etter tidliger besøk, eller for å avtale en drop-in.

Kan jeg jobbe i klinikken?

I oppstarten vil det være begrenset til studenter fra medisin, ernæring, psykologi og fysioterapi. Vi vil åpne for rekruttering av flere studenter fra helseprofesjonene ved behov. Hold deg oppdatert via vårt nyhetsbrev eller vår facebook-side for framtidig informasjon om rekruttering.

Hvorfor “STUEN”?

Under konseptet «for studenter - av studenter» vil studentene som oppsøker klinikken møte helseprofesjonsstudenter i samme livsfase som dem selv. Studentene i klinikken vil kunne møte brukernes utfordringer med råd basert på en felles forståelse av studenttilværelsen og utfordringene denne livsfasen medfører, **uten å sykeliggjøre brukeren gjennom hvite legefrakker**. Stuen er derfor et lavterskeltilbud til studenter som legger opp til en avslappet atmosfære der ingen problemer er for små.

Kan dere gi behandling?

Studentene som arbeider på klinikken kan ikke gi behandling. Det er flere grunner til dette. Studentene er ikke ferdigutdannet, og har heller ikke midlertidig lisens for å praktisere sitt fremtidige yrke. For det andre vil vi jobbe mot å forebygge sykdom slik at studenter slipper å komme inn i den offentlige helsetjenesten, og vi vil være en læringsarena for helsefagstudenter. Vi vil kunne bruke oss selv som medmennesker og som studenter i møte med andre studenter, med vår faglige kunnskap, under veiledning.

Hvem har det faglige ansvaret for klinikken?

Studentene som jobber på klinikken får faglig veiledning fra autoriserte veiledere. Veilederen med autorisasjon som er til stede på en gitt dag er den som har det overordnede ansvaret for klinikken.

Har dere taushetsplikt?

På lik linje med andre som driver denne type veiledning har vi også taushetsplikt i lys av å være helsefagstudenter. Nye studenter som skal jobbe i klinikken vil få en god gjennomgang av hvordan den enkeltes personvern skal ivaretas.

Hva gjør dere om noen trenger akutt hjelp?

Dersom en person som kommer til oss trenger akutt hjelp, eller dersom en av studentene ved klinikken mener at personen trenger ytterligere assistanse enn det vi kan tilby så har vi rutiner på hva som skal gjøres.