Studentkliniken i Bergen skulle bli en tverrfaglig helseklinikk - 'For studenter - av studenter.'

Oppdatering September 2020

Studentklinikkprosjektet må dessverre avsluttes. Takk til alle for den enorme interessen og støtten for prosjektet. Vi håper at andre prosjekter kan realisere noen av idéene våre for bedret studenthelse og for mer studentaktiv praksislæring.


Tverrfaglig

Arbeid i team er kjernen i klinikken. Tre studieretninger er representert fra begynnelsen av, nemlig medisin, ernæring og psykologi. Det innebærer at samtlige personer og perspektiver vil være involvert i prosessen med å ta i mot og veilede studenter som kommer til klinikken.

Studentdrevet

Studentklinikken er initiert og drevet av studenter. Dette står i kontrast til andre klinikker som er initiert og drevet av et universitet eller en institusjon. Samtidig vil vi være under veiledning fra fagpersoner i både planleggingsfasen og i praksis.

For studenter

Studentklinikken er et tilbud til studenter i Bergen. Klinikken vil være et lavterskeltilbud, som innebærer at studenter kan komme til oss med mange ulike problemstillinger. Klinikkens mål er å forebygge slik at studenter ikke trenger å ta i bruk den offentlige helsetjenesten.

Veiledning

Studenter som jobber på klinikken vil få veiledning både underveis i arbeidsdagen, men også i form av en debriefing. Der vil aktuelle problemstillinger og refleksjoner rundt arbeidet bli tatt opp og satt opp mot en faglig kontekst. Her forventer vi et stort tverrfaglig læringspotensiale.

Læringsarena

Samlet sett ser vi klinikken som en stor læringsarena for studenter som jobber der, både som en rådgivningstjeneste og som erfaringspraksis. Den faglige veiledningen kombinert med tverrfaglig og team-basert arbeid gir et godt grunnlag for videre studier og yrkesliv.

Samarbeid

Tilbudet innebærer at STUENs drift vil bli rettet inn mot der det trengs mest - forebygging. Dermed vil vi inngå samarbeid med alle som kan hjelpe oss med å realisere dette målet.